L.I.N.E.  design,s.r.o.

L i v e     I n     N a t u r e     E n v i r o n m e n t

Kontakt:

Telefon: (+421) 907 319 907

              (+421) 907 499 143

E-mail: line.design.sro@gmail.com

Web: www.linedesign.sk

L.I.N.E. design, s.r.o.

Spojová 8

974 04 Banská Bystrica

Blok textu: architektúra
v zastavanom území
Blok textu: interiér
Blok textu: územné plánovanie
Blok textu: architektúra
v krajine
Blok textu: fotografia
Blok textu: ilustrácie