L.I.N.E.  design,s.r.o.

L i v e     I n     N a t u r e     E n v i r o n m e n t

Kontakt:

Telefon: (+421) 907 319 907

              (+421) 907 499 143

E-mail: line.design.sro@gmail.com

Web: www.linedesign.sk

L.I.N.E. design, s.r.o.

Spojová 8

974 04 Banská Bystrica

Služby

 

Prioritou nášho ateliéru je ústretovosť voči našim klientom, vzájomná dôvera a dôsledná komunikácia v každej etape procesu projektu. Každý projekt je spoločným originálnym dielom klienta a nášho kolektívu odborníkov. 

 

Pre súkromných klientov ponúkame tieto služby:

-  Individuálny projekt rodinného domu

-  Projekt rekonštrukcie rodinného domu alebo bytu

-  Návrh interiéru rodinného domu alebo bytu

-  Inžiniersku činnosť

 

Pre firmy a štátne organizácie/samosprávy ponúkame nasledujúce služby:

-  Komplexné projekčné služby v oblasti architektúry (bytové domy, občianska vybavenosť,  

   drobná architektúra v zastavanom území a v krajine)

-  Komplexné projekčné služby v oblasti urbanizmu (urbanistické štúdie, územné plány)

 

Všetky stavby projektujeme aj v nízkoenergetickom štandarde.

 

 

1.krok — úvodné stretnutie

 

Na úvodnom stretnutí sa prediskutuje zámer klienta, zadefinujú sa hlavné požiadavky na spracovateľa,  nastaví sa časový harmonogram a finančný menežment—predstava o celkovej hodnote stavby, náklady za projektovú dokumentáciu, príp. inžiniersku činnosť.

 

2.krok — projektová dokumentácia

 

Podľa vzájomnej dohody sa najprv vypracuje štúdia v niekoľkých variantoch. Tá najvýhodnejšia sa rozpracuje na projekt pre stavebné povolenie.

 

3.krok — vizualizácie

 

K projektu po vzájomnej dohode ponúkame aj vypracovanie vizualizácii, kvôli lepšiemu pochopeniu celkového architektonického zámeru. 

 

Cena orientačne


Všeobecne sa cena za projekt určuje ako percentuálny podiel z celkových nákladov na stavbu s prihliadnutím na komplexnosť/jednoduchosť stavby a ďalšie aspekty. Po vzájomnej dohode o všetkých náležitostiach s Vami podpíšeme Zmluvu o dielo.

 

Projekty rodinných domov

 

Základný projekt s vlastným návrhom:

Je vhodný v prípade ak máte konkrétnu predstavu o Vašom dome a jeho dispozičnom riešení. To ale nemusí byť aj výsledné. Ponúkame Vám kvalitný projekt, s ktorým bez problémov vybavíte stavebné povolenie.

Tento balík zahŕňa: 

-  jednoduchú architektonickú štúdiu (malé úpravy dispozície vyplývajúce z orientácie pozemku, 

   požiadaviek klienta ...)

-  projekt pre stavebné povolenie vrátane všetkých profesií, s osadením na pozemku a

   napojením na inžinierske siete

 

Cena za projekt celkom 1.990,- eur 

 

Základný projekt — náš návrh:

Je vhodný v prípade ak potrebujete navrhnúť dom svojich snov alebo porovnať variantné riešenia a poradiť sa s odborníkom, čo bude pre Vás najvhodnejšie. Máte záujem o originálny vzhľad domu a dispozíciu chcete prispôsobiť svojim potrebám. Môžete mať aj menej štandardný pozemok (svahovitý, úzky, nepravidelný).
Tento balík zahŕňa: 

-  architektonickú štúdiu vo variantoch

-  jednoduchá vizualizácia vybraného riešenia

-  projekt pre stavebné povolenie s osadením na pozemku a napojením na inžinierske siete

 

Cena za projekt  2.490,- eur 

 

Podrobný projekt:

Je vhodný v prípade ak potrebujete podrobnejší projekt ako je projekt pre stavebné povolenie a nie podrobnosť realizačného projektu. Taktiež ak plánujete náročnejšiu stavbu s inovatívnymi technológiami.

Tento balík zahŕňa: 

-  architektonickú štúdiu vo variantoch

-  architektonickú vizualizáciu vybraného riešenia

-  projekt pre stavebné povolenie v podrobnejšej mierke, s osadením na pozemku a napojením

   na inžinierske siete

-  nízkoenergetický štandard už v cene

 

v cene 3.490,- eur 

 

 

Ostatné projektové práce Vám oceníme individuálne.